Inleiding

Financial Fleet Services stelt zich graag voor als uw exclusieve partner in huurovereenkomsten met een uitgesproken individuele benadering en het oog op kwaliteit – niet kwantiteit.

Onze hoofdactiviteit is het leveren van een totale financiële dienstverlening, met een interne focus op uniformiteit in zowel werkwijze als gedrag. Deze laatste is geheel gericht op het winnen en consolideren van het vertrouwen van onze relaties, dewelke hun beschikbaar kapitaal niet hoeven aan te spreken voor het aanschaffen van een object. Wij bieden de mogelijkheid tot off-balance huurovereenkomsten aan ondernemingen, vrije beroepen en vermogende particulieren, en baseren onze activiteiten op criteria zoals degelijkheid en betrouwbaarheid.

Dit kernproces dient :

  • onze commerciële beloften in te lossen
  • onze relaties in alle degelijkheid te voorzien van financieel maatwerk, afgestemd op hun behoeften

Wij garanderen onze relaties bijkomend gehele anonimiteit door alle voertuigen op te nemen en te registreren in onze vloot Financial Fleet Services NV, waardoor kentekens niet naar de economische eigenaar leiden, maar wel naar de juridische eigenaar. Verder kunnen onze producten en diensten worden geïntegreerd in diverse investeringsstrategieën en sluiten daarbij ook aan bij de huidige managementprincipes en werkmethoden.

Wanneer het financieel beheer van uw wagenpark aan ons wordt toevertrouwd, zal u uitgebreid kennismaken met een unieke combinatie aan dienstverlening, financiële adviezen en managementinzichten, inclusief informatie inzake de meest actuele fiscale ontwikkelingen in de automobielsector. Wij geloven in maatwerk binnen de door u gestelde voorwaarden, en zien het als onze plicht u te voorzien van de meest voordelige en bedrijfszekere oplossing.

Aangezien flexibiliteit prominent aanwezig is in de hedendaagse economie, zijn maatwerkoplossingen die uitgaan van individuele klantbehoeften van doorslaggevend belang voor innovatie en groei. Het opstellen, wijzigen, aanpassen en overdragen van facturatie en/of huurovereenkomsten zijn slechts enkele zaken die behoren tot ons uitgebreid dienstenpakket. Indien gewenst, kunnen overeenkomsten ook steeds vervroegd stopgezet of verlengd in tijd worden.

Doorgaans vergt het in bezit hebben van objecten een bijzondere aandacht, met inbegrip van de daarbij horende financiële en fiscale gevolgen. Vermits huur volgens ons ressorteert onder een geïntegreerde financiële dienstverlening, maakt deze laatste het mogelijk om zowel financiële als mentale ruimte te creëren waardoor u zich onverdeeld kan focussen op uw kernactiviteiten.

Financial Fleet Services profileert zich als een onderneming gespecialiseerd in het aanbieden van een alomvattende individuele financiële dienstverlening, gebaseerd op een transparante controle van verbruikskosten. Wij focussen ons met name op het creëren van een ideale balans tussen enerzijds een bedrijfseconomische oplossing inzake financieel en fiscaal comfort, en anderzijds persoonlijke voorkeuren dewelke rechtstreeks gerelateerd zijn aan het concept “onbezorgd autorijden”. Kortom wordt er steeds gestreefd naar een onberispelijke dienstverlening waarbij een concurrerende prijsstelling en een realistische afschrijving van uw object ons uitgangspunt is. 

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren op het nummer
+32 (0)2 302 40 00.