Disclaimer

Hogervermelde simulatie is louter indicatief en maakt geen juridisch, noch financieel advies uit. De simulatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en er kunnen bijgevolg op geen enkele wijze rechten uit geput worden. Er kan slechts een overeenkomst tot stand komen na goedkeuring van het krediet- en investeringscomité. Bovendien is de hierboven vermelde simulatie enkel bedoeld voor professionelen. Particulieren kunnen steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.

Ondanks het  feit dat Financial Fleet Services NV de grootste zorg besteedt aan de verstrekte informatie, garandeert zij niet dat deze simulatie niet foutief zou kunnen zijn. Financial Fleet Services NV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige simulatie en/of informatie.